vrijdag 5 januari 2007

Reactie op aankondiging


Geachte heer Kuper,

Graag wil ik aanvangen U te bedanken voor het initiatief dat u genomen heeft zodat ook dit jaar weer een geslaagd rondje in het licht glooiende Limburg gefietst kan worden.

Door een heugelijke gebeurtenis in mijn familie moet ik zondag 3 juni op tijd naar huis zodat ik aan dit feestgebeuren deel kan nemen. Dit lijkt mij overigens geen probleem, daar wij afgelopen jaar ook vroegtijdig in onze voiture richting het noorden zaten.

De twee overnachtingen in Abdij Rolduc tijdens de vorige editie van Limburgs mooiste zijn mij uiterst goed bevallen. Het sobere doch comfortabele onderkomen is onderdeel van een goede voorbereiding voor de 'race'. Ik kies daarom net als het voorgaande jaar voor kamertype B (uiteraard kom ik alleen). Ik wil U erop attent maken dat mijn kamergenoot vooral op de vroege ochtend overladen kan worden met energie die bij ondergetekende vrijkomt.

Ik stel voor om de vrijdag voor het evenement op tijd in Limburg te arriveren. Op deze manier creëren we een moment om aan teambuilding te werken. Het moment om met elkaar te praten, elkaar eventueel even vast te houden, of een traan te laten.

Ik wil U erop wijzen dat het misschien verstandig is een tweedeling in het trainingsschema te maken. Ik heb helaas geconstateerd dat het niveau van de renners behoorlijk uiteenloopt. Om dit verschil te nivelleren stel ik een lichter en een zwaardere trainingsschema voor. Mijn idee gaat uit naar een gezamenlijke training, met daarbij een extra training voor de overgewichten. Tijdens de gezamenlijke training kunnen de zwakke broeders onder ons, zich optrekken aan de Pantani's. De extra training kan bestaan uit het altijd geliefde rondje hardlopen.

Als slot heb ik een aanvulling op uw onderstaande mail. Onder het grasmaaien van het gemeenschappelijke gras, kan natuurlijk ook het schoonmaken van het toiletgebouw worden verstaan.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Marco P.

PS Daar een helm tijdens de etappe verplicht is, wil ik iedereen erop wijzen dat de fietswinkel in de naaste omgeving van de camping om 18.00 uur gesloten is.

Geen opmerkingen: